Skip to content Skip to footer
Privacyverklaring

Laatst bijgewerkt op 25-01-2024

HeyBaby! Pretecho is toegewijd aan het beschermen van de privacy van onze klanten. In deze privacyverklaring leggen we uit welke persoonsgegevens we verzamelen, waarom we ze verzamelen, hoe we ze gebruiken, met wie we ze delen en welke rechten je hebt met betrekking tot jouw gegevens.

1. Verantwoordelijke voor gegevensverwerking

HeyBaby! Pretecho is de verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens. HeyBaby! Pretecho is een zusterbedrijf van Verloskundigen Aan’t IJ. Verloskundigen aan ’t IJ is gevestigd te Amsterdam en ingeschreven onder inschrijvingsnummer 63030403 in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel. Neem bij vragen of opmerkingen over deze privacyverklaring contact met ons op via info@heybabypretecho.nl of info@verloskundigenaantij.nl.

2. Welke persoonsgegevens verzamelen we? 

We verzamelen persoonsgegevens die je vrijwillig aan ons verstrekt bij het gebruik van onze diensten. Dit omvat onder andere naam, voornaam, adres, postcode, e-mailadres, telefoonnummer, geboortedatum, medische informatie die relevant is voor de pretecho en eventuele klachten en opmerkingen over de behandeling van betrokkene.

3. Doeleinden van gegevensverwerking

We verwerken persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

 • Het uitvoeren van pretecho’s en gerelateerde diensten;
 • Het beheren van afspraken en communicatie met klanten;
 • Het verbeteren van onze dienstverlening na een klacht of opmerking;
 • Het voldoen aan wettelijke verplichtingen. 
4. Delen van persoonsgegevens

We delen jouw persoonsgegevens niet met derden, tenzij dit nodig is voor de gezondheidstoestand van de moeder of het (toekomstige) kind en we jouw mondelinge toestemming ontvangen. Deze gegevens worden uitsluitend gedeeld met andere zorgverleners indien dit medisch noodzakelijk is en ten behoeve van de zorg. De beveiligde systemen, Zorgdomein of Zorgmail, worden gebruikt voor communicatie met andere zorgverleners. Verder zullen wij de door u verstrekte persoonsgegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is. Voor het overige kunnen aan de volgende personen en instanties toegang worden verleend/persoonsgegevens worden verstrekt:

 • Onderzoekers als bedoeld in artikel 7:458 van het Burgerlijk Wetboek;
 • Derden die belast zijn met het innen van vorderingen voor zover toegang/verstrekking noodzakelijk is en het geen medische gegevens betreft;
 • Anderen, wanneer de grondslag van de verwerkte gegevens is:
  • Toestemming van de betrokkene;
  • Een noodzaak om een wettelijke verplichting na te komen;
  • Het vrijwaren van een vitaal belang van de betrokkene.
5. Beveiliging van persoonsgegevens

HeyBaby! Pretecho neemt passende technische en organisatorische maatregelen om persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies, misbruik en ongeautoriseerde toegang. De website heybabypretecho.nl is beveiligd met een SSL-certificaat. Daarnaast maken wij gebruik van elektronisch registratiesysteem Orfeus – NEN Gecertificeerd welke voldoet aan beveiligingsnormen gesteld in de wet AVG. Middels Orfeus kun je persoonsgegevens en beeldmateriaal van de pretecho bekijken. Dit systeem is alleen toegankelijk voor door de praktijk geregistreerde echoscopistes/verloskundigen en assistenten. Al deze zorgverleners hebben een wettelijke geheimhoudingsplicht (beroepsgeheim). Als je het wenst kun je afbeeldingen ook ontvangen via WeTransfer.

6. Bewaartermijn 

We bewaren persoonsgegevens niet langer dan nodig is voor het doel waarvoor ze zijn verzameld. Daarna worden uw gegevens verwijderd. Als er een medisch dossier voor u is aangemaakt in Orfeus wordt dit volgens wettelijke bepaling Wet Geneeskundige behandelovereenkomst gedurende 15 jaar bewaard.

7. Jouw rechten

Je hebt het recht om jouw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren, te verwijderen of over te dragen. Neem contact met ons op als je gebruik wilt maken van deze rechten.

8. Wijzigingen in deze privacyverklaring 

HeyBaby! Pretecho behoudt zich het recht voor om deze privacyverklaring te wijzigen. Controleer regelmatig op updates.

Go To Top