Skip to content Skip to footer

Algemene voorwaarden

Laatst bijgewerkt op 25-01-2024

Lees deze algemene voorwaarden zorgvuldig door voordat je gebruikmaakt van de diensten van HeyBaby! Pretecho. Door gebruik te maken van onze diensten ga je akkoord met deze voorwaarden.

Afspraken en Betaling

Bij HeyBaby! Pretecho begrijpen we dat de omstandigheden soms veranderen, en we willen ervoor zorgen dat onze dienstverlening zo flexibel mogelijk is om aan jouw behoeften te voldoen.

1.1. Afspraken voor pretecho’s kunnen worden gemaakt via heybabypretecho.nl, info@heybabypretecho.nl of bel 020-6326076, keuze 2.

1.2. Betaling dient te geschieden via de betaallink op het moment van de pretecho, tenzij anders overeengekomen. Ook als je kindje niet goed zichtbaar is op de echo blijft er een betalingsverplichting. 

1.3. We begrijpen dat het soms nodig is om afspraken te wijzigen. Als je de datum of het tijdstip van jouw pretecho wilt aanpassen, laat het ons dan zo snel mogelijk weten. We zullen ons uiterste best doen om een geschikte oplossing te vinden die aan jouw wensen voldoet.

1.4. Als je een geplande pretecho moet annuleren, vragen we je om ons hiervan op de hoogte te stellen. Geef ons minimaal 24 uur van tevoren bericht. We begrijpen dat onvoorziene omstandigheden kunnen optreden.

Uitvoering van de Pretecho

HeyBaby! Pretecho streeft ernaar om beelden en herinneringen van jouw zwangerschap te creëren. Het hoofddoel van de pretecho is om toekomstige ouders een emotionele en visuele connectie te bieden met hun ongeboren kind.

2.1. Het is belangrijk op te merken dat HeyBaby! Pretecho geen medische instelling is en de pretecho niet is bedoeld als screeningsinstrument. Onze echoscopistes focussen zich tijdens de pretecho op het vastleggen van mooie beelden en het bieden van een unieke ervaring, maar zij voeren ten tijde van de pretecho geen medische diagnoses uit.

2.2. (Structurele) afwijkingen van moeder of kind worden niet gediagnosticeerd tijdens de pretecho, tenzij er per toeval een bevinding wordt gedaan en er een vermoeden is van een (structurele) afwijking. In dat geval zal HeyBaby! Pretecho aanraden om contact op te nemen met jouw verloskundige of een medische professional voor verder onderzoek.

2.3. Het is van groot belang om te begrijpen dat de pretecho geen vervanging is voor de medische echo’s die tijdens de zwangerschap worden uitgevoerd. Raadpleeg altijd jouw verloskundige of arts voor alle medische vragen en diagnostiek.

2.4. Kwaliteit van Beelden: Bij HeyBaby! Pretecho hechten we grote waarde aan de kwaliteit van de pretecho-ervaring. We werken met het Samsung echo-apparaat Hs50, dat voldoet aan strenge kwaliteitseisen. Dit apparaat wordt jaarlijks grondig gecontroleerd om ervoor te zorgen dat het aan de hoogste normen blijft voldoen. De resultaten van de pretecho kunnen variëren, bijvoorbeeld doordat jullie kindje in een bepaalde houding ligt. HeyBaby! Pretecho kan niet garanderen dat alle aspecten van jullie kindje duidelijk zichtbaar zullen zijn. Enkel de echoscopiste beslist of het nodig is om een herhalingsecho in te plannen. De betalingsverplichting van de pretecho blijft bestaan. 

2.5. Beeldmogelijkheden: Met ons geavanceerde echo-apparaat kunnen we zowel 2D- als 3D/4D-beelden vastleggen, waardoor je een gedetailleerd en levensecht beeld krijgt van jouw ongeboren kind. Tijdens de pretecho kan iedereen live meekijken op een groot Samsung tv-scherm, zodat je optimaal kunt genieten.

2.6. Certificering en Bekwaamheid: Onze hoofdechoscopiste, Lisa, heeft een BioMedic certificaat behaald voor pretechoscopie. Ze is bevoegd en bekwaam om hoogwaardige pretecho’s uit te voeren. Daarnaast zijn onze andere echoscopistes BEN geregistreerd, wat garant staat voor hun professionele kwalificaties in de echografiepraktijk.

Privacy en Gegevens

3.1. HeyBaby! Pretecho zal de persoonsgegevens van cliënten vertrouwelijk behandelen en alleen gebruiken voor het uitvoeren van de pretecho en gerelateerde diensten.

3.2. Meer informatie over de verwerking van persoonsgegevens is te vinden in onze privacyverklaring.

Aansprakelijkheid

4.1. HeyBaby! Pretecho is niet aansprakelijk voor eventuele schade of gevolgen als gevolg van de pretecho, tenzij er sprake is van opzet of grove nalatigheid.

Klachten

We streven er bij HeyBaby! Pretecho naar om jou de best mogelijke ervaring te bieden. Mocht er toch iets niet naar wens zijn, dan horen we dat graag zodat we het kunnen oplossen. Neem alsjeblieft de tijd om ons op de hoogte te stellen van eventuele zorgen die je hebt.

5.1. Als je ontevreden bent over de pretecho, vragen we je vriendelijk om ons dit binnen 30 dagen na de uitvoering te laten weten, bij voorkeur schriftelijk. We willen graag begrijpen wat er speelt, zodat we kunnen werken aan een passende oplossing.

5.2. Jouw feedback is belangrijk voor ons, en we zullen ons uiterste best doen om eventuele zorgen zo snel en effectief mogelijk aan te pakken. Ons doel is om ervoor te zorgen dat je tevreden bent met de geboden diensten.

We waarderen het vertrouwen dat je in HeyBaby! Pretecho stelt en zijn toegewijd aan het bieden van een positieve ervaring tijdens deze bijzondere gebeurtenis.

Wijzigingen en Annulering door HeyBaby! Pretecho

6.1. HeyBaby! Pretecho behoudt zich het recht voor om afspraken te wijzigen of te annuleren in geval van overmacht, technische problemen of andere onvoorziene omstandigheden.

Toepasselijk Recht en Geschillen

7.1. Op deze algemene voorwaarden is het Nederlands recht van toepassing.

7.2. Geschillen zullen worden voorgelegd aan onze klachtenfunctionaris.

Go To Top